Nu prövar Högsta domstolen om advokater ska ha rätt till ersättning för trängselskatt i Stockholm. Svea hovrätt har hittills ansett att trängselskatten inte är en ersättningsgill kostnad för försvarare.

Det är två advokater från Eskilstuna som har överklagat Svea hovrätts beslut att underkänna deras kostnadsräkningar. De båda fungerade som försvarare i ett narkotikamål i våras, och fick betala 60 kronor vardera i trängselskatt för resan till hovrätten. Hovrätten underkände deras begäran om ersättning för skatten.

HD har beviljat prövningstillstånd för advokaternas överklagande. Frågan om ersättning för trängselskatt berör en stor grupp advokater i och runt omkring Stockholmsområdet, inte minst om skatten återinförs som planerat.