Den 22 september samlades 125 kvinnliga jurister för det första Hildary-mötet i Göteborg. Vid träffen presenterade hovrättspresidenten Gunnel Wennberg nätverket Hilda och dess planerade aktiviteter. Marie Hagsgård berättade om Sofia-projektet, där kvinnliga jurister ska få följa erfarna kvinnliga chefer i deras arbete.

Nästa möte i Göteborg hålls den 1 december. Mer information kommer på Advokatsamfundets hemsida.

Hildary har startats av det kvinnliga juristnätverket Hilda. Lunchklubbarna är tänkta som en mötesplats där kvinnliga jurister kan utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Det kvinnliga nätverket Hilda ska stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn.