Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tala´r om nätverket Hilda, vägen till ledarskapet och om hon, som kvinna, ser annorlunda på ledarskapet än vad män gör.

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker genom att senast den 16 november 2006 betala in 170 kr till bankgirokonto 5131-6610. Ange Ditt namn, arbetsplats samt mailadress. Om Du inte får plats med denna information på inbetalningen så skicka gärna uppgifterna per mail till Marianne Calmfors, marianne.calmfors@dom.se, så att vi kan upprätta en förteckning över deltagarna.

Mycket välkommen!

Gunilla Hedesten Nordin, lagman i Länsrätten i Skåne län
Hanne Mannheimer, advokat på Advokatfirman Delphi & Co
Barbro Thorblad, lagman i Malmö tingsrätt
Marianne Calmfors, beredningsjurist i Malmö tingsrätt

Den 18 januari 2006 startades Nätverket Hilda. I nätverket finns bl.a. advokater, domare, åklagare, generaldirektörer, poliser och jurister från andra verksamheter. Hilda skall vara ett nätverk för att stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke. Som ett av flera initiativ har lunchklubbar startats. Flera lunchmöten har redan hållits i Stockholm och Göteborg. Nu är det dags för det första lunchmötet i Malmö.