Nu är det dags för nästa sammankomst med nätverket Hildary, som äger rum måndagen den 6 november kl. 12.00 på Sturecompagniet i Stockholm. Sammankomsten inleds med lunch och kaffe. Därefter berättar Sveriges nya justitieminister Beatrice Ask om alliansens rättspolitiska handlingsprogram.

Antalet platser är begränsat.

Bindande anmälan sker genom att skicka e-post till charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 150 kr (inklusive moms) på bankgiro 5957-8278 (glöm inte att ange namn).

Senaste dag för anmälan är den 2 november 2006.

Den 18 januari i år startades nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. I gruppen finns bland andra advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser.  Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare. Som ett av flera initiativ har lunchklubbar startats i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strävan är att kvinnliga yrkesverksamma jurister skall finna en gemensam mötesplats för att sammanträffa en gång i månaden. Till varje sammankomst inbjuds en eller flera föredragshållare.