Vid sitt sammanträde den 5 oktober beslöt Advokatsamfundets styrelse att bevilja inträde i samfundet åt sexton sökande.

Lista med de nya advokaterna