En delegation under ledning av Vietnams vice justitieminister Hoàng Thế Liên har besökt Sveriges advokatsamfund och diskuterat rättsliga frågor med Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Johan Sangborn.

I delegationen ingick tjänstemän från Vietnams justitiedepartement och centralkommitté samt från advokatorganisationerna i Hồ Chí Minh-staden och Hanoi.

De vietnamesiska gästerna var särskilt intresserade av Sveriges advokatsamfunds organisation, och förvånades av att Advokatsamfundet är helt oberoende av staten.

Delegationen fann det också intressant att den som är åtalad för brott har rätt till offentlig försvarare.

Vietnamesiskt besök på Advokatsamfundet.
Hà Phương Lan, Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Sơn, Hoàng Thế Liên, Johan Sangborn, Lê Hồng Sơn och Dương Thanh Bác på Advokatsamfundets kansli.