Domstolsverkets rapport ”Uppföljning av metoden för uppräkning av timkostnadsnormen” inkom till regeringen i februari. Trots att rapporten visar på felaktigheter i beräkningen av normen har regeringen ännu inte avslutat beredningen av rapporten.

Advokatsamfundet kräver nu i en skrivelse till justitieminister Thomas Bodström ett snabbt besked om beräkningsmetoden kommer att förändras inför fastställande av nästa års timkostnadsnorm.

Läs skrivelsen.