Den kinesiske advokaten Hu Jia fördes tidigt på morgonen den 7 september bort av polis.

Hu Jia är en känd människorättsaktivist i Kina. Han har bland annat företrätt bönder som smittats av HIV efter att ha donerat blod, en händelse som myndigheterna velat tona ner. Han har också uttalat sitt stöd för advokaten Gao Zhisheng, också han bortförd av myndigheterna.