Den 22-23 september hölls den 39:e upplagan av Mellersta avdelningens studiedagar i Tällberg. I år deltog ungefär 70 advokater och biträdande jurister.

Fredagens föreläsare var Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing, som berättade om aktuella frågor inom samfundet, och Ann Jangblad från Statens Kriminaltekniska laboratorium, SKL. Ann Jangblad är forensisk biolog, och arbetar med DNA-teknik. Hon presenterade de olika metoder som SKL arbetar med. DNA-tekniken är i de flesta fall en mycket säker teknik, sa Ann Jangblad. Men hon tryckte på att DNA-spår på exempelvis en fimp i sig inte bevisar något annat än att en viss person rökt den cigaretten. Det krävs fortfarande en gedigen polisutredning för att binda personer vid ett brott. Ann Jangblad tog också upp de svårigheter och felkällor som finns, och vad de innebär för hur säkert man kan identifiera en person med hjälp av DNA.

Fredagen avslutades traditionsenligt med landskapstävlingar i boule och lerduveskytte.

Lerduveskytte i Tällberg.
Lerduveskytte i Tällberg.

Lördagens tema var ”Hellre fälla än fria? Resning som rättsmedel”. Föreläsare var professor Hans-Gunnar Axberger, advokat Tomas Nilsson och journalisten Hannes Råstam.

Hans-Gunnar Axberger har lett justitiekanslerns rättssäkerhetsprojekt, där man granskat just resningsfall. Axberger presenterade rapportens slutsatser. Han fokuserade framför allt på vem som har ansvaret för att en utredning är fullständig. Enligt Axberger bör man lägga ett större ansvar för att kvalitetssäkra förundersökningar än idag på domstolarna.

Advokat Tomas Nilsson ifrågasatte att domarna ska läsa förundersökningen och ta ansvar för att den inte har några luckor. Han befarade att läsningen kan påverka domarna, så att de inte är opartiska i rätten. Dessutom krävs det djupläsning av förundersökningen och en nära klientkontakt för att hitta bristerna i en undersökning, menade Tomas Nilsson.

Hannes Råstam, journalist på SVT:s samhällsredaktion tyckte att domarnas passiva roll i förhållande till brottsutredningen är ett av de mest förbryllande dragen i det svenska rättssystemet. Hannes Råstam har bland annat gjort de uppmärksammade reportagen om ”Fallet Ulf”. Hans program bidrog starkt till att den pedofildömde mannen till sist fick resning och friades.

Föreläsarna fick många frågor från åhörarna, inte minst om bevisvärdering och om försvararens ansvar i brottmålsprocessen.

Lördagens föreläsare i Tällberg.
Hannes Råstam, Hans-Gunnar Axberger och Tomas Nilsson.