Advokatrollen i Sverige överensstämmer i allt väsentligt med den i Taiwan. Det kunde Fan Kuang-chun konstatera efter att ha diskuterat rättsväsende och advokater med Advokatsamfundet under några timmar.

 

Fan Kuang-chun är generalsekreterare för domstols-yuan, domstolsväsendets högsta organ i Taiwan. Fan var tidigare ordförande för Taiwans advokatsamfund.

 

Fan ledde en delegation från domstolsväsendets högsta ledning i Taiwan, som träffade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg på samfundets kansli i Stockholm. Förutom domare och andra företrädare för domstols-yuan deltog också Taiwans representant i Sverige, dr Chiu Jong-jen, i besöket hos Advokatsamfundet.

 

Gästerna från Taiwan förde en engagerad diskussion med samfundets generalsekreterare. Under samtalet diskuterades särskilt ingående advokatväsendet i Sverige liksom frågor om rättshjälp och offentliga försvarare.

 Taiwans domstols-yuan på studiebesök hos Advokatsamfundet

Joseph Ma, Tan Hu, Lu Yu-ching, Kao Chin-chih, Fan Kuang-chun, Chin Jui-hsiang, Anne Ramberg och dr Chiu Jong-jen.

 

Delegationen från Taiwan besökte under sitt besök i Sverige också Svea hovrätt, Högsta domstolen, Stockholms tingsrätt och Domstolsverket.