Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska generalsekreterare på Advokatsamfundet

Advokatsamfundet värd för CEEBA:s årliga möte

Den 7-9 september besökte generalsekreterarna för tio europeiska advokatsamfund Sverige och Advokatsamfundet. CEEBA, Chief Executives of European Bar Associations, samlas varje år för att diskutera gemensamma frågor.

 Bild på generalsekreterarna i CEEBA.
Europeiska generalsekreterare i arbete i Advokatsamfundets styrelserum.