Den 7-9 september besökte generalsekreterarna för tio europeiska advokatsamfund Sverige och Advokatsamfundet. CEEBA, Chief Executives of European Bar Associations, samlas varje år för att diskutera gemensamma frågor.

 Bild på generalsekreterarna i CEEBA.
Europeiska generalsekreterare i arbete i Advokatsamfundets styrelserum.