Det blev trångt på Sturecompagniet när nätverket Hilda bjöd in till sitt första lunchklubbsmöte i Stockholm. 170 kvinnliga jurister samlades för att träffas och höra justitierådet Kerstin Calissendorff berätta om vägen från advokatbyrån till Högsta domstolen.

Anmälningarna strömmade in när informationen om Hildary lades ut på Advokatsamfundets hemsida och andra platser på nätet. Efter flera lokalbyten under anmälningstiden samlades lunchklubben till sist den fjärde september på nattklubben Sturecompagniet, som nätt och jämnt rymde alla de advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och andra jurister som kom.


Hildarys premiärmöte drog fullt hus. Sex månader gamla Sofia har fått följa med mamma på lunchklubb.

Hildarys första talare var justitierådet Kerstin Calissendorff. För tre år sedan tog hon steget från rollen som delägare och styrelseordförande i Advokatfirman Cederquist till Högsta domstolen. I sitt föredrag jämförde hon arbetsuppgifterna och arbetsplatserna, och fann stora skillnader. Det handlar inte bara om ett byte av arbetsplats, utan om ett helt nytt förhållningssätt, sa Kerstin Calissendorff.

– För advokaten kommer alltid klientens intresse först. Nu som domare ska jag representera samhällsintresset.

Högsta domstolen skiljer sig på ett mycket påtagligt sätt från advokatbyrån, berättade Calissendorff. På byrån hände alltid något, e-post som strömmade in, telefoner som ringde. HD är tyst och stilla, utan spring i korridorerna.

– Det kan möjligen tyckas tristare. Men det är befrämjande för ett intellektuellt arbete att kunna sitta och gräva ner sig i timmar i en fråga, sa Kerstin Calissendorff, som beskrev arbetsuppgifterna på HD som ”renodlad juridik i kubik”.

Sök nya utmaningar!

Erbjudandet om en post som justitieråd kom just när Kerstin Calissendorff börjat fundera över nya utmaningar i yrkeslivet.

– Det var ett lätt, men inte ett givet val, sa Calissendorff om beslutet att tacka ja.
Hon uppmanade åhörarna att då och då titta på sitt liv och ställa sig frågan: ”Är det här vad jag ska göra fram till pensionen?”.

– Det är inte alltid som för mig att man får en fråga om man vill ha ett nytt jobb. Ofta måste man ta egna initiativ och söka andra jobb, sa Calissendorff till den ganska unga publiken.


Justitierådet Kerstin Calissendorff var Hildarys första talare.

– Hur är det att vara kvinna i HD jämfört med på advokatbyrån, frågade en åhörare.

– Jag har alltid känt mig respekterad både i HD och i mitt tidigare yrkesliv. Jag tycker inte att jag har behandlats annorlunda på grund av mitt kön. Jag har ibland reflekterat över att kvinnor uttrycker sig lite annorlunda än män. Den utpräglat manliga miljö som rådde i början av min karriär ledde nog till att jag anpassade mig till ett manligt sätt, jag blev rakare i hur jag uttrycker mig, svarade Calissendorff.

Fyller ett behov

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är närmast förundrad över det stora intresset för Hildary.

– Uppenbarligen finns det ett behov av den här mötesplatsen, säger hon.

Hildary har startats av det kvinnliga juristnätverket Hilda. Lunchklubbarna ska vara en mötesplats där kvinnliga jurister kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Nya Hildarymöten planeras i Stockholm den första måndagen i varje månad. Även i Göteborg och Malmö ska det startas lunchklubbar. Mer information kommer på Advokatsamfundets hemsida.

Det kvinnliga nätverket Hilda ska stödja kvinnliga jurister i deras professionella utveckling. Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari, och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn.

Andra Hilda-projekt:

Under hösten startar också pilotprojektet Sofia. Ett antal kvinnliga jurister från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren ska få möjligheten att följa varsin erfaren kvinna i chefsposition under två veckor.

Dessutom planeras en juriststämma riktad till kvinnor. Stämman har fått namnet Rakel.