Vid sitt sammanträde den 31 augusti beslöt Advokatsamfundets styrelse att bevilja inträde i samfundet åt nitton sökande.

Totalt har nu Advokatsamfundet 4 401 ledamöter.

Lista med de nya advokaterna