– Att upprätthålla tron på rättsstaten är grundläggande för att vinna värdekriget och därmed för att besegra extremismens, kaosets och terrorns krafter.
Det sa lord Peter Goldsmith, Storbritanniens Attorney General i sitt tal vid det internationella ”rule of law”-symposiet i Chicago, 16-17 september.

En annan talare vid symposiet var Mary Robinson, tidigare president i republiken Irland och FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter. Även hon tryckte hårt på vikten av att respektera rättsstatens principer, just på grund av de hot mänskligheten står inför.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade i ett seminarium om advokatsamfundets roll i att upprätthålla rättsstaten. Från Sverige medverkade också ambassadör Hans Corell, f.d. rättschef och undergeneralsekreterare i FN, som diskuterade ”The International Rule of Law – a Framework for Action” och Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium som deltog i seminariet ”How to Establish a Culure of Respect for the Rule of Law”.

Symposiet arrangerades av International Bar Association, IBA, och American Bar Association, ABA.

Läs mer om symposiet.