Sedan den 1 december förra året har Sveriges Domstolar en ny webbplats. Webbplatsen är utvecklad av Domstolsverket i samarbete med en referensgrupp från domstolarna. På webbplatsen finns bland annat praktisk information om processen i domstol samt beskrivningar av hur det går till i rättssalen.

Ny adress till sidan är www.domstol.se. Det officiella namnet på webbplatsen är ”Sveriges Domstolars webbplats”.