Läs också om förslaget till framtidens domarutbildning och och om integritetsskyddskommitténs delbetänkande.

Till Tidskriften Advokaten