Nu finns en ny portal för brottsoffer på Internet. Brottsofferportalen ger lättillgänglig och aktuell information om bland annat rättsprocessen och ersättningsmöjligheter till brottsoffer.

Huvudansvarig för portalen är Brottsoffermyndigheten.

Till Brottsofferportalen