Dan Eliasson har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet, bland annat var han statssekreterare i Justitiedepartementet mellan 2001 och 2006. Dessförinnan var han ambassadör och internationell chefsförhandlare i departementet. Han har under två perioder arbetat utomlands. Dan Eliasson har sedan årsskiftet varit tillförordnad biträdande chef för Säkerhetspolisen, SÄPO. Han är jurist med masterexamen i EG-rätt och är född 1961.

Dan Eliasson efterträder Janna Valik som under den närmaste tiden, och inför att andra uppdrag blir aktuella, kommer att genomföra en översyn av hur myndigheterna inom migrationsområdet samarbetar, med särskilt fokus på utlandsmyndigheternas arbete med migrationsfrågor. Janna Valik blir generaldirektör i Regeringskansliet.

Dan Eliasson tillträder den 28 maj.