– Jag undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. Ombudsmannen är helt oberoende och opartisk, säger P. Nikifors Diamandouras.

Bland åhörarna finns Högsta domstolens ordförande Johan Munck, den svenske justitieombudsmannen Mats Melin, och nuvarande, tillträdande och före detta ordförandena i Advokatsamfundet, Stefan Lindskog, Tomas Nilsson och Axel Calissendorf tillsammans med ett tjugotal andra jurister.

Den europeiske ombudsmannen undersöker fall av administrativa missförhållanden. Sådana uppstår när en institution låter bli att handla i enlighet med lag, inte respekterar principerna för god förvaltning eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Några exempel är:
- Administrativa oegentligheter
- Orättvis behandling
- Diskriminering
- Maktmissbruk
- Underlåtenhet att ge svar
- Vägran att ge information
- Onödig försening

Vem som helst som är medborgare av, eller bor i, en EU-medlemsstat kan klaga till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar eller andra organisationer i unionen kan också klaga till ombudsmannen. Man kan klaga per brev, fax eller e-post.

Kontakta ombudsmannen:

Europeiska ombudsmannen
1, av. Du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
Tel: +33(0)3 88 17 23 13
Fax: +33(0)3 88 17 90 62
eo@ombudsman.europa.eu