Igår, den 29 maj, enades regeringspartierna om att införa buggning och preventiva tvångsmedel. Med vissa förändringar kan de vilande propositionerna därmed gå igenom när de tas upp till behandling igen.

Förslagen om nya hemliga tvångsmedel lades fram förra året av den socialdemokratiska regeringen. En minoritet, bestående av vänsterpartister, miljöpartister, kristdemokrater och centerpartister, drev med hjälp av regeringsformens bestämmelser om fri- och rättighetsskydd igenom att förslagen skulle vila ett år.

De vilande propositionerna ska enligt den nya överenskommelsen förändras något, och kompletteras med ett förslag om ytterligare rättssäkerhetsgarantier. Bland nyheterna finns bland annat att avlyssning ska godkännas av en domstol och att den som utsatts för hemlig övervakning ska kunna informeras i efterhand.

Advokatsamfundet har hela tiden varit starkt kritiskt till buggning och preventiva tvångsmedel, som betraktas som allt för integritetskränkande. Generalsekreterare Anne Ramberg ser planerna på domstolsgodkännande och möjligheten att underrätta den som avlyssnats som en förstärkning av rättssäkerheten i förslagen, men varnar för att systemet kan missbrukas.