�Paneldeltagarna.�
Panelen vid Ilac:s seminarium: Mark Ellis, Hans Corell, Betty Bigombe, moderatorn Todd Benjamin, Paul Seils och David Tolbert.

Går fred och rättvisa alltid hand i hand, eller måste man ibland låta freden komma först, och släppa misstänkta krigsförbrytare utan rättslig prövning? Det diskuterade en mycket namnkunnig panel när International Legal Assistance Consortium, Ilac, inbjöd till seminarium om internationell straffrätt.

Dilemmat är i högsta grad aktuellt för Betty Bigombe, representant för regeringen i Uganda i förhandlingarna med rebellgruppen Herrens motståndsarmé. Rebellerna anses ha begått grova brott mot internationell rätt, bland annat mord, våldtäkter och tortyr. 2005 utfärdade Internationella brottmålsdomstolen arresteringsorder för flera av rebelledarna, men ännu har ingen gripits.

Enligt Betty Bigombe har arresteringsordern fått Herrens motståndsarmé till förhandlingsbordet. De erbjuder fred, mot att ledarna lovas immunitet mot straff för de brott de anklagas för. Och enligt många ugandier som drabbats av kriget är freden mycket viktigare än att någon fälls för brott, påpekade Betty Bigombe

– Det handlar inte om antingen fred eller rättvisa, utan om ordningen. Först måste vi få fred, sedan kan vi ställa de skyldiga till ansvar, sa hon.

Övriga paneldeltagare tryckte på vikten av att rättvisan får ha sin gång.
– Alternativet är anarki. Varför ska lagen stanna vid nationsgränserna, sa Hans Corell, tidigare undergeneralsekreterare och chef för FN:s rättssekretariat.

Och David Tolbert, chefsåklagare vid Haagtribunalen, tyckte att det var viktigt att inte fastna i det enskilda fallet.
– Vi måste hitta ett system som stoppar våldsspiralen, en lösning för framtida generationer snarare än för den enskilde i flyktingslägret idag, sa han.

Mark Ellis, generalsekreterare för International Bar Association, påpekade att löften om immunitet kanske ger red på kort sikt, men att långsiktig harmoni bara kan byggas om rättvisa skipas. Samma tanke var också Paul Seils från Internationella brottmålsdomstolen inne på. Det internationella rättssystemet är en del i att bygga fred, liksom bistånd och humanitär hjälp, menade han.

Moderatorn Todd Benjamin från tevekanalen CNN avrundade med ett hoppfullt budskap.
– Det kommer alltid att finnas onda människor, men de goda är fler, sa han.

International Legal Assistance Consortium är en världsomfattade sammanslutning av organisationer som erbjuder juridiskt stöd och hjälp att bygga upp rättssystemen i konfliktdrabbade länder. Advokatsamfundet är en av medlemsorganisationerna. Ilac:s generalsekreterare är advokat Christian Åhlund.