Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utökad signalspaning fördröjs

Samtalen mellan regeringen och socialdemokraterna om utökad signalspaning har avbrutits. Därmed dröjer det minst ett år innan förslaget kan genomföras.

Socialdemokraterna kom för en månad sedan med tio krav på förändringar av regeringens förslag för att de skulle sig bakom det. Men nu hävdar socialdemokraterna att de har fått för dålig respons för sina synpunkter och har avbrutit förhandlingarna. Resultatet blir en bordläggning av FRA-propositionen, vilket är möjligt för en riksdagsminoritet att göra när det gäller förslag som rör mänskliga fri- och rättigheter.

Enligt Fredrik Reinfeldt innebär fördröjningen av förslaget risker för de svenska soldater som tjänstgör i oroshärdar utomlands. Socialdemokraterna avvisar påståendet och anser att FRA har tillräckligt med befogenheter redan idag, för att bedriva den signalspaning som behövs.