Före detta advokaten och ledamoten av Advokatsamfundets styrelse Bengt Sagnert utnämndes under sommaren till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Bengt Sagnert är född 1951 och blev advokat 1987.