Anne-Marie Bergström, som är född 1946, började sin tjänstgöring vid Åklagarmyndigheten i Stockholm 1974. Under åren 1989-1990 var hon föredragande på nådeenheten i Justitiedepartementet och 1990-1993 föredragande hos Justitieombudsmannen, JO. Fram till 1997 var Anne-Marie Bergström föredragande och sakkunnig hos Riksåklagaren, RÅ. Därefter har hon arbetat som åklagare i Stockholm.

Anne-Marie Bergström vikarierar på posten som Jämo fram tills de fyra olika ombudsmännen slås samman till en myndighet under 2008.