Den 24 juli fördes fyra afghanska domare och deras chaufför bort på väg från hemprovinsen Patika till Kabul. Några dagar senare hittades kropparna efter alla fem. Enligt misstankarna har de fallit offer för gerillakrigare som särskilt riktar in sig på regeringstjänstemän.

International Bar Associations, IBA, institut för mänskliga rättigheter fördömer mordet, och uppmanar de afghanska myndigheterna att arrestera mördarna och ställa dem inför rätta.