Regeringen överlämnar idag en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. I den föreslås bland annat att kriminalvården ska få rätt att hindra intagna från att ta emot böcker och tidningar som kan störa ordningen eller motverka den behandling som den intagne genomgår.

Regeringen vill också möjliggöra att intagna tillfälligt hålls avskilda från varandra, om det krävs för ordningen skull, och ge rätt att granska brev om detta krävs för ordningen eller säkerheten på anstalten. Det ska också bli enklare att göra drogtester.

Prop. 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen