Regeringen vill göra det lättare att starta företag och få F-skattsedel, särskilt för personer med bara en eller ett fåtal uppdragsgivare. En utredning har nu tillsatts för att se över hur detta kan göras. Utredaren ska också beakta risken för missbruk, till exempel att anställda eller arbetssökande i stället tvingas bli egenföretagare för att företaget ska slippa lagen om anställningsskydd.

Uppdraget ska redovisas senast den första juni 2008.

Läs utredningsdirektiven