Bild på boken Rättssäkerhet i brottmål.

Lunds Domarakademi ordnade den 2 november 2006 ett seminarium om rättssäkerhet i brottmål med utgångspunkt i Justitiekanslerns rapport "Felaktigt dömda".

I panelen ingick professorn Hans-Gunnar Axberger, överåklagaren Lisbeth Johansson, justitiekanslern Göran Lambertz, hovrättslagmannen Staffan Levén, dåvarande justitierådet, nu HD-ordföranden Johan Munck, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och professorn Peter Westberg.

Lunds domarakademi har samlat paneldeltagarnas inledningsanföranden i en bok. Efter seminariet har några byggt ut sina inledningsanföranden, inte minst mot bakgrund av den livliga diskussion som förekommit i olika sammanhang efter seminariet. I boken finns också ett avsnitt i vilket redovisas den avslutande diskussionen. Boken avslutas med en kortfattad beskrivning av de tolv fall som behandlas i Justitiekanslerns rapport.

Boken kostar 100 kr inkl moms och porto, och beställs via e-post till Domarakademin@jur.lu.se

Uppge önskad leveransadress vid beställningen.