Regeringen har i dag utnämnt kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Stockholm Sten Heckscher till regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten.

Sten Heckscher är kammarrättspresident sedan den 1 januari 2005. Dessförinnan var han rikspolischef 1996 - 2004. Under åren 1994 - 1996 var han statsråd och chef för Näringsdepartementet. Före det var han generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket 1991 - 1994. Sten Heckscher blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1982 och har tjänstgjort i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år. Han har också varit rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet.

Sten Heckscher var ansvarig för legala och institutionella frågor vid Sveriges EES-förhandlingar 1989 - 1991. Han har dessutom deltagit i ett flertal statliga utredningar. Sedan 2004 är han medlem i Advokatsamfundets utbildningsråd och styrelseordförande i Stockholms universitets styrelse.

Sten Heckscher har gett ut skrifter i straffrätt, kriminalpolitik och EG-rätt. Han tillträder den 1 oktober 2007.