Regeringen har utsett Torbjörn Andersson, ställföreträdande verksamhetschef på Handikappombudsmannen (HO), till vikarierande handikappombudsman. Han blir också chef för myndigheten HO.

Torbjörn Andersson, som är född 1965 har tidigare varit HO:s arbetsrättsjurist och de senaste åren varit ställföreträdande verksamhetschef. Han har även arbetat hos JämO, Invandrarverket och Länsrätten.

Torbjörn Andersson efterträder Jenny Olausson som av privata skäl har beslutat att återgå till sin tjänst som verksamhetschef på HO.

Under 2008 beräknas en gemensam diskrimineringsmyndighet bildas av fyra befintliga (JämO, DO, HomO och HO). I samband därmed avser regeringen att tillsätta en chef för den nya myndigheten, en anställning som kommer att utlysas.