Advokaten Mohammed Abbou har släppts efter drygt två år i Kef-fängelset i Tunisien. Trots att Tunisiens konstitution skyddar yttrandefrihet och åsiktsfrihet dömdes advokaten Abbou 2005 till tre och ett halvt års fängelse för en artikel där han kritiserade förekomsten av tortyr i landet. Domen mot Abbous har bland annat ifrågasatts av International Bar Associations (IBA) institut för mänskliga rättigheter.

IBA:s institut för mänskliga rättigheter välkomnar frisläppandet, men uppmanar samtidigt Tunisiens myndigheter att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras i landet.