Regeringen förordnade igår, den första februari, justitierådet Johan Munck till ordförande i Högsta domstolen. Han efterträder Bo Svensson, som går i pension.

Johan Munck förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge 1974. Han anställdes därefter i Justitiedepartementet och utnämndes 1979 till departementsråd och 1983 till rättschef i samma departement. 1984 utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt. Johan Munck är justitieråd sedan 1988 och avdelningsordförande i Högsta domstolen sedan 2004.

Johan Munck har varit ordförande och särskild utredare i ett tjugotal kommittéer, senast Kommittén om genetisk integritet, 11 september-utredningen och Värdepappersmarknadsutredningen. Dessutom är han och har varit ordförande i en rad nämnder såsom Aktiemarknadsnämnden, Stockholmsbörsens disciplinnämnd, Granskningsnämnden för Radio och TV samt Statens musiksamlingar. Under åren 1979-1988 var han juridiskt biträde åt ÖB. Han har också skrivit artiklar och böcker i straff- och förvaltningsrätt.