Rättegångsprocessen är skapad för vuxna, och unga som möter systemet har ofta svårt att förstå vad som händer i rättssalen. För att förbättra situationen har Barnombudsmannen tagit fram en skrift riktad till domare, nämndemän, åklagare och advokater som i sina yrkesroller möter unga i samband med brottmålsrättegångar.

Den nya skriften Förklara vad som händer. En pedagogisk brottmålsrättegång för unga som är tänkt som ett stöd för rättsväsendet. Den innehåller råd och tips på vad alla bör tänka på när en ung person deltar i en rättegång. Skriften är gjord i samarbete med domare, åklagare och advokater som redan kommit mycket långt i sitt arbete för att uppnå ett bättre barnperspektiv i rättsprocessen.

Skriften Förklara vad som händer. En pedagogisk brottmålsrättegång för unga kan beställas eller laddas ner från Barnombudsmannens hemsida www.bo.se.