På webbplatsen finns konkret information om vad rättshjälp är, vem som kan få rättshjälp och hur man söker rättshjälp.

Enligt förra regeringen har informationen om rättshjälp varit undermålig och den har varit svår att få tag på. Regeringen gav därför Domstolsverket i uppdrag att skapa ett nytt informationssystem som är mer anpassat till dagens behov. Detta resulterade i en broschyr och en ny webbplats i ämnet.

www.rattshjalp.se