Inom EU råder principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut. Men den principen hotas om inte EU snabbt skapar ett gemensamt regelverk om misstänktas och åtalades rättigheter. Det skriver Colin Tyre, ordföranden i CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, i ett brev till det tyska ordförandeskapet och EU:s justitiedepartement.

CCBE anser att det råder en obalans mellan åklagarens och försvarets rättigheter inom EU, med ett mycket starkare regelverk och samarbete för åklagarna. Ett starkare skydd för åtalade och misstänkta har länge diskuterats, men mycket lite har hänt. I sitt brev efterlyser Colin Tyre att EU-länderna nu tar krafttag för att hitta gemensamma regler på området.

Läs brevet.