Årets program syftar till att sprida aktuella forskningsresultat som kan fungera som professionella verktyg och bidra till ytterligare förändringar i såväl yrkesverksammas som ideellt arbetande personers möten med brottsoffer.

Föreläsare:

  • Monica Burman, jurist med en nära förestående avhandling ”Kan straffrätten skapa jämställdhet vid mäns våld mot kvinnor?”
  • Hans Ekbrand om sin avhandling ”Separationer och mäns våld mot kvinnor”
  • Universitetslektor Katarina Weinehall om kostnader för mäns våld mot kvinnor
  • Professor Mona Eliasson, ”Flykting i eget land. Kvinnor som söker skydd från våldsamma män
  • docent Frank Lindblad ”Ändrade hovrättsdomar om sexuella övergrepp på barn – Vad kan vi lära?”

Också dagens tio seminarier domineras av projekt med potential att leda till konkreta förändringar och ämnena visar ytterligare mångfald. Dagen avslutas av justitieminister Beatrice Ask.

Vi vänder oss främst till verksamma inom polis och övrigt rättväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till forskare och politiker.

Deltagandet kräver anmälan, men är kostnadsfritt om man kommer.

För fullständigt program se Brottsoffermyndighetens hemsida.