Lagmannen Barbro Thorblad överlämnade idag den 31 januari sitt betänkande ”Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen” (SOU 2007:08) till justitieminister Beatrice Ask.

Thorblad konstaterar att Ekobrottsmyndigheten lever upp till kraven på en effektiv ekobrottsbekämpning. Trots detta föreslår utredaren en nedläggning av myndigheten och att ansvaret för ekobrottsbekämpningen flyttas till Polisen och Åklagarmyndigheten. På detta sätt kan brottsbekämpningen enligt utredningen totalt sett bli effektivare.

Läs betänkandet.