Den som varit allvarligt psykiskt störd när han begår ett brott ska trots det kunna dömas till fängelse, om det finns synnerliga skäl. Det är ett förslag i rätts- och expeditionschefen Anders Perklevs rapport som nu överlämnats till justitieminister Beatrice Ask.

Perklev har utrett en ändrad reglering av ingripande mot psykiskt störda brottslingar. Hans förslag är att den som begått brott under påverkan av en psykisk störning ska kunna dömas till fängelse i vissa fall, t.ex. vid mycket allvarliga brott där gärningsmannens behov av vård är litet.

Rapporten kommer att remissbehandlas.