Nu är det dags för nästa Hildarysammankomst, som äger rum måndagen den 5 februari kl. 12 00 på Sturecompagniet. Vi inleder med lunch och kaffe.

Thomas Bodström kommer att bjuda på personliga reflektioner från sin tid som justitieminister och sina visioner som justitieutskottets ordförande.

Antalet platser är begränsat.

Bindande anmälan via e-post till
charlott.vahlberg@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 150 kr (inklusive moms) på bg 5957-8278 (glöm inte att ange ditt namn).

Sista anmälningsdag är den 1 februari  2007.
  
Den 18 januari 2006 startades Nätverket Hilda, med namn efter dagens namnsdagsbarn. Hilda består av ett trettiotal av landets ledande kvinnliga jurister. I gruppen finns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och poliser.

Hildary är en del av Hildas verksamhet, lunchklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö, en mötesplats för kvinnliga yrkesverksamma jurister. En eller flera föredragshållare medverkar vid varje Hildaryträff.

Läs mer om Hilda och Hildary.