Internutredningsutredningen överlämnade den 24 januari sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask. Utredningens uppdrag har varit att utforma ett från polis- och åklagarväsende fristående organ för internutredningar när poliser misstänks för brott.

Utredningen finner dock att nackdelarna med en fristående myndighet överväger fördelarna. En ny myndighet skulle bli så liten att den ändå var beroende av polis och åklagare för sina utredningar. Risken är att hanteringen också blir mindre rationell på detta sätt. Detta, tillsammans med bland annat de ökade kostnaderna en ny myndighet skulle medföra, gör att utredningen inte rekommenderar att en sådan skapas.

Enligt utredningen kan dock internutredningsverksamheten göras mer fristående genom att den samlas i en organisation inom Rikspolisstyrelsen.

Läs utredningens förslag