Vid fullmäktigemötet i fredags valdes en ny styrelse för Advokatsamfundet.

Till ny ordförande för perioden 1 juli 2007-30 juni 2009 utsågs Tomas Nilsson, Stockholm. Ny vice ordförande för samma period blev Anders Ahlm, Göteborg.

Till ordinarie ledamöter från den först juli utsågs Jan Lindblad, Jan Save, Lars Edlund, Torgny Wetterberg, Ulf Nordekvist, Bengt Ivarsson, Lena Blixt, Anna Steén och Catharina Wikloff.

Suppleanter från den första juli är Magnus Wallander, Lena Isaksson, Ghita Hadding-Wiberg, Claes Langenius, Christer Wahlgren, Anders Forkman, Fredrik Sandberg, Per Sandell och Lili-Ann Tapper Tullborg.