Penningtvättdirektivets regler om att advokater måste rapportera misstänkta transaktioner till myndigheterna påverkar inte principen om en rättvis rättegång. Det fastslår EG-domstolen idag.

EG-domstolen tar fasta på att reglerna bara omfattar advokaters transaktionsrådgivning. När advokaten företräder en klient inför rätta, eller ger råd inför en rättsprocess gäller inte rapporteringsskyldigheten. Detta undantag gör att regeln inte kan sägas påverka rätten till en rättvis rättegång. Dessutom anser domstolen att penningtvättdirektivets regler är berättigade av behovet att effektivt bekämpa penningtvätt.

Det var de belgiska advokatsamfunden som vände sig till landets författningsdomstol för att få reglerna om advokaters rapporteringsskyldighet upphävda. Enligt samfunden hotar penningtvättdirektivets regler advokaternas tystnadsplikt och oberoende, och därmed medborgarnas rätt till en rättvis rättegång.

Pressmeddelande om domen.

EG-domstolens dom i mål C-305/05