Projektet En modernare rättegång arbetar med att införa den teknik och de arbetsmetoder som krävs för att förhör i en tingsrätt ska kunna dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar. Dessa ska utgöra underlag för beslut om prövningstillstånd i hovrätten och även utgöra den muntliga bevisning som läggs fram där.

Just nu testas digitala ljudinspelningar kopplade till Sveriges Domstolars datoriserade verksamhetsstöd Vera, på Kalmar tingsrätt och Eksjö tingsrätt. Uppspelningar av dessa ljudinspelningar testas samtidigt på Göta hovrätt. Under hösten kommer samma teknik successivt att införas på samtliga domstolar i takt med att nödvändiga teknikinstallationer på respektive domstol görs.

Kopplingen till Vera medför automatisk gallring av ljudinspelningarna två månader efter det att målet avgjorts, såvida målet inte överklagats. Om parterna har behov av att bevara ljudinspelningarna längre i ett mål, t ex vid misstänkta menedsbrott, får man på samma sätt som tidigare begära ut dem. Ljudinspelningen lämnas då ut på en CD mot en avgift.

Projektet En modernare rättegång genomförs av Domstolsverket. Den nya tekniken testas och införs stegvis.  Från och med den 1 december 2007 kommer ett antal domstolar att testa den nya tekniken. Hela reformen beräknas träda i kraft den 1 november 2008.