Propositionen om utökad signalspaning för Försvarets radioanstalt, FRA, blev som väntat uppskjuten i riksdagen. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bildade tillsammans en tillräckligt stor minoritet för att kunna förklara förslaget vilande i ett år, enligt regeringsformens regler om lagar som inskränker mänskliga fri- och rättigheter.

Förslaget kommer att behandlas av nästa riksmöte om ett år.