Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och ger en försvarare rätt till ersättning för att träffa huvudmannen och diskutera ett överklagande, trots att inget överklagande lämnades in.

Advokatens huvudman hade dömts till skyddstillsyn och kontraktsvård för flera allvarliga brott och vistades på ett behandlingshem. Hans försvarare besökte honom där efter att domen meddelats för att diskutera ett eventuellt överklagande. Försvararen yrkade sedan ersättning för tre timmars arbete trots att klienten ändrat sig och inte längre ville överklaga.

Hovrätten nekade ersättning, men Högsta domstolen ändrar nu domen. Arbetsinsatsen motiverades, enligt HD, av huvudmannens initiala önskan om ett överklagande. HD anser dock att tre timmars arbete är orimligt mycket i detta fall, och sänker ersättningen till två timmar.

HD mål nr Ö970-06