Nu ska Högsta domstolen pröva ersättningen till en av advokaterna i det så kallade Bobby-målet.

Advokaten yrkade och tillerkändes ersättning för 436 timmars arbete i tingsrätten. Justitiekanslern ansåg detta vara för mycket, och räkningen togs upp i hovrätten, som sänkte ersättningen med närmare 80 000 kronor. Enligt hovrätten ger kostnadsräkningen inte stöd för att advokaten lagt ner mer än 360 timmar.

Försvararen överklagade till HD, som bad Advokatsamfundet yttra sig i frågan. I sitt yttrande skriver samfundet bland annat att:
”Frågeställningarna kring de krav som kan uppställas avseende kostnadsräkningars utformning har mycket stor betydelse för advokatkåren. De måste även anses vara av principiellt intresse till ledning för rättstillämpningen att frågor som berör kostnadsräkningars utformning prövas av Högsta domstolen. Advokatsamfundet anser därför att prövningstillstånd skall beviljas i målen.”

Nu har HD alltså beviljat prövningstillstånd.

Läs Advokatsamfundets yttrande.