Regeringen har gett Domstolsverket in uppdrag att utvärdera rättshjälpslagen. Syftet med utvärderingen är att se om rättshjälpssystemet behöver förändras.

Enligt direktiven ska utredningen inrikta sig särskilt på de effekter som regelverket har för de rättssökande. Frågor som ska uppmärksammas i utvärderingen är bland annat rättshjälp i familjemål, rättshjälp i angelägenheter som ska behandlas utomlands, rättshjälp till näringsidkare och den statliga rättshjälpens förhållande till privata rättsskyddsförsäkringar.

Dagens rättshjälpslag trädde i kraft den första december 1997. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2008.