Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stöd till den som återvänder efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd

Från den 1 augusti blir det möjligt för den som fått avslag på sin asylansökan att få ett ekonomiskt stöd för att underlätta ett frivilligt återvändande till hemlandet.

Återetableringsstödet föreslogs i regeringens vårproposition, och regeringen har nu fattat beslut om införandet. Stödet betalas ut av Migrationsverket och får uppgå till högst 20 000 kronor för den som fyllt 18 år och högst 10 000 kronor per barn. Maximalt 50 000 kronor per familj får betalas ut.