Återetableringsstödet föreslogs i regeringens vårproposition, och regeringen har nu fattat beslut om införandet. Stödet betalas ut av Migrationsverket och får uppgå till högst 20 000 kronor för den som fyllt 18 år och högst 10 000 kronor per barn. Maximalt 50 000 kronor per familj får betalas ut.