Billy Butt dömdes 1993 för nio våldtäkter, och har sedan dess kämpat för resning i målet. Nu, efter hans nionde resningsansökan beslutade Riksåklagaren att återuppta förundersökningen. Det ska bland annat hållas nya förhör med kvinnorna.

Billy Butt begärde ett ombud för att denne ska kunna delta vid de nya förhören. Riksåklagaren fann detta lämpligt, och begäran har beviljats av Högsta domstolen.

Det är ytterst ovanligt att personer som begär resning beviljas ombud.