En enig högsta domstol i Kanada underkände i slutet av februari landets terroristlag. Enligt terroristlagen får misstänkta terrorister av utländsk härkomst hållas fängslade utan rättegång på obestämd tid. Högsta domstolen anser i sitt utlåtande att detta strider mot landets författning.

Parlamentet har nu ett år på sig att arbeta om lagreglerna.